Wspieramy nowe technologie branży HVAC

projektowanie, sterowanie, ekspertyzy, nadzór inwestorski

Zobacz więcej
Projektowanie

Projektowanie

Pracownia Projektowa opracowuje projekty w zakresie instlacji HVAC .
Specjalizujemy się w opracowaniu projektów:
• hybrydowych źródeł ciepła,
• kotłowni wodnych i parowych na paliwa gazowe, płynne i stałe,
• pomp ciepła wszystkich rodzajów,
• węzłów cieplnych,
• kolektorów słonecznych,
• instalacji odzysku ciepła lub chłodu,
• instalacji wentylacji mechanicznej,
• instalacji schładzania powietrza,
• instlacji klimatyzacji precyzyjnej,
• instalacji centralnego ogrzewania,
• instlacji ciepłej wody użytkowej,
• instlacji wod-kan,
• automatyki, sterowania i monitoringu źródeł ciepła i instlacji HVAC

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy

Dr inż. Rafał Pitry jako niezależny ekspert wykonuje opinie i ekspertyzy dokumentacji projektowej, oraz zrealizowanych usług instalacyjnych dla Sądów, Policji, oraz podmiotów komercyjnych i prywatnych w zakresie:
• hybrydowych źródeł ciepła,
• kotłowni wodnych i parowych na paliwa gazowe, płynne i stałe,
• pomp ciepła wszystkich rodzajów,
• węzłów cieplnych,
• kolektorów słonecznych,
• instalacji odzysku ciepła lub chłodu,
• instalacji wentylacji mechanicznej,
• instalacji schładzania powietrza,
• instlacji klimatyzacji precyzyjnej,
• instalacji centralnego ogrzewania,
• instlacji ciepłej wody użytkowej,
• instlacji wod-kan,
• automatyki, sterowania i monitoringu źródeł ciepła i instlacji HVAC

ZOBACZ WIĘCEJ
Opinie i ekspertyzy
Pomiar komfortu cieplnego

Pomiar komfortu cieplnego

W swojej ofercie posiadamy usługę realizacji pomiarów w zakresie środowiska wewnętrznego i instalacji HVAC
z wykorzystaniem wysokiej klasy profesjonalnego sprzętu. Pomiary mogą być przeprowadzone z interwałem krótkoterminowym lub długoterminowym. Realizujemy następujące pomiary:
• pomiar komfortu cieplnego PMV / PPD zgodnie z PN-EN ISO 7730,
• dyskomfortu miejscowego zgodnie z PN-EN ISO 7730,
• kompleksowe – oceniające kategorie środowiska termicznego zgodnie z PN-EN ISO 7730,
• stopnia turbulencji zgodnie z PN-EN ISO 7730,
• stężenia w pomieszczeniu di tlenku węgla CO 2 ,
• ciepła wypromieniowanego zgodnie z normą ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726 i DIN 33403,
• temperatury powietrza, powierzchni – punktowo, gradient, asymetria,
• wilgotności względnej,
• różnicy ciśnień powietrza,
• przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych zgodnie z EN ISO 12599 i ASHRAE 111,
• wydajności elementów nawiewnych i wywiewnych w instalacjach wentylacyjnych,

ZOBACZ WIĘCEJ

Inteligentne zarządzanie systemem HVAC

Biuro specjalizuje się w projektowaniu i wykonaniu kompleksowego sytemu sterowania, zarządzania, oraz monitoringu dla wszelkich źródeł ciepła i chłodu, instalacji grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych, oraz przemysłowych. Systemy sterowania oparte są o sterowniki swobodnie programowalne PLC z oprogramowaniem zarządzającym typu SCADA lub web serwer pozwalające na zdalny nadzór nad aplikacją poprzez sieć Internet.
Realizacja aplikacji na sterownikach PLC pozwala ma maksymalny stopień integracji systemu sterowania z instalacją technologiczną, a co się z tym wiąże z uzyskaniem największego wskaźnika efektywności energetycznej, niezawodności i prostoty użytkowania. Dla każdej aplikacji jest przygotowany indywidualny program technologiczny i wizualizacja graficzna technologii wraz z niezbędnymi pomiarami i archiwizacją danych. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez Internet daje nam nieograniczone możliwości i szybką reakcje na uwagi użytkownika.

ZOBACZ WIĘCEJ
Inteligentne zarządzanie systemem HVAC
Dokumentacja analityczno-koncepcyjna

Dokumentacja analityczno-koncepcyjna

Pracownia Projektowa sporządza dokumentację analityczno – koncepcyjną w zakresie fizyki budowli, źródeł ciepła, chłodu, oraz instlacji HVAC i technologicznych jak gazy techniczne. Wielokryterialna analiza, przykładowo techniczno – ekonomiczna i środowiskowa pozwala wśród kilku proponowanych wariantów rozwiązań energetycznych wybrać jeden najbardziej optymalny dla Inwestora. Sporządzona dokumentacja jest podstawą sporządzenia projektu budowlanego, oraz może być pomocna w uzyskaniu zewnętrznego finansowania dla przedsięwzięcia. W ramach dokumentacji analiztyczno – koncepcyjnej przygotowujemy:
• wstępne studium wykonalności,
• studium wykonalności,
• audyt energetyczny,
• audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
• audyt efektywności energetycznej,

ZOBACZ WIĘCEJ

Nadzór inwestorski

Prowadzimy wielobranżowe nadzory inwestorski nad inwestycjami publicznymi i prywatnymi. Nadzory obejmują budynki przemysłowe, użyteczności publicznej, zabytkowe, oraz inwestycje liniowe jak sieci cieplne, kanalizacyjne i wodne.
Specjalizujemy się w nadzorach w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

ZOBACZ WIĘCEJ
Nadzór inwestorski

Aktualności

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualności - Blog - Nowe wpisy

Kontakt

Masz pytania? Z chęcią na wszystkie odpowiemy.

Phone :

t: 504-837-627

Email :

rafal@pitry.pl

Address :

ul.Bałandy 4D lok 8 , 32-600 Oświęcim